close

Du befinder dig muligvis på den forkerte OBO-Bettermann-internetside. Du kan skifte til følgende landevarianter:

Data protection declaration

Data protection declaration

OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden (efterfølgende: "Vi") er som udbyder af websiden www.obo.de den ansvarlige enhed for brugernes personrelaterede data (efterfølgende "De") på websiden ifølge den tyske lov om databeskyttelse („BDSG“).

Vi beskytter din privatsfære og dine private data. Vi indsamler, forarbejder og bruger dine personrelaterede data i overensstemmelse med indholdet i disse databeskyttelsesbestemmelser samt i de anvendelige tyske databeskyttelseslove, især BDSG samt telemedieloven ("TMG"). I disse databeskyttelsesbestemmelser angives, hvilke af Deres personrelaterede data vi indsamler, forarbejder og bruger. Vi beder Dem derfor om at læse de efterfølgende informationer omhyggeligt igennem.

 

1. Indsamling af personrelaterede data

1.1 Personrelaterede data ifølge disse databeskyttelsesbestemmelser er enkelte oplysninger om Deres personlige eller faglige forhold. Hertil hører især Deres navn, e-mail-adresse og Deres adresse og telefonnummer.

1.2 Til de personrelaterede data hører også informationer om Deres brug af vores webside, som vi indsamler i henhold til denne databeskyttelseserklæring. Ved besøg på websiden til informationsbrug foregår dette som regel ved anvendelse af logfiles og cookies.

 

2. Anvendelsesformål

Vi anvender Deres personrelaterede data til følgende formål:

2.1 For at kunne behandle Deres ønske om oplysninger eller forespørgsler, som kommer til os via vores kontaktformular;

2.2 For at kunne tilsende Dem nyhedsbrevet, som De har bestilt.

2.3 For at sikre, at vores webside præsenteres så effektivt og interessant som muligt for Dem.

2.4 For at give Dem mulighed for at deltage i interaktive tilbud som f.eks. konkurrencer, hvis De ønsker det;

2.5 For at forhindre evt. misbrug som f.eks. forsætlige angreb på OBO-systemerne eller for at garantere sikkerheden for disse.

 

3. Informationer om Deres computer, cookies og targeting

3.1 Ved hver adgang til vores side indsamler vi følgende informationer om Deres computer eller andre apparater, med hvilke De har adgang til vores websider: Deres computers eller andre apparaters IP-adresse, forespørgslen fra Deres browser samt tidspunktet for denne forespørgsel. Endvidere registreres status og den overførte datamængde som led i denne forespørgsel. Vi indsamler også produkt- og versionsinformationer om den anvendte browser og Deres computers operativsystem. Vi registrerer endvidere, fra hvilken webside De får adgang til vores side. Deres computers IP-adresse gemmes dog kun i forkortet form i den tid, De bruger websiden, og slettes derefter omgående, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i lagring af den uforkortede IP-adresse. De øvrige data gemmes i en begrænset periode. Vi anvender disse data til drift af vores webside for især at kunne finde og afhjælpe fejl på websiden, for at kunne registrere websidens udnyttelsesgrad og for at foretage forbedringer.

3.2 Under visse omstændigheder indsamler vi endvidere informationer om Deres brug af vores webside ved anvendelse af såkaldte browser-cookies. Det er små tekstfiler, som gemmes på Deres datamedie, og som gemmer bestemte indstillinger og data til udveksling med vores system via Deres browser. En cookie indeholder som regel domænets navn, hvorfra cookie-dataene er sendt, samt informationer om cookiens alder og et alfanumerisk identificeringstegn. Cookies gør det muligt for vores systemer at registrere brugerens apparat og straks stille eventuelle forindstillinger til rådighed. Så snart en bruger får adgang til platformen, sendes en cookie til den pågældende brugers harddisk. Cookies hjælper os med at forbedre vores webside, så vi kan tilbyde Dem en bedre service, som er skræddersyet til Dem. De giver os mulighed for at genkende Deres computer, når De vender tilbage til vores webside, og derved kan vi:

- Gemme informationer om Deres foretrukne aktiviteter på websiden og dermed indrette vores webside efter Deres individuelle interesser. Det vedrører f.eks. reklame, som passer til Deres personlige interesser;

- Øge hastigheden for behandling af Deres forespørgsler.

3.3 I de cookies, vi anvender, gemmes kun de tidligere nævnte data om Deres brug af websiden. Det foregår ikke ved en personlig tildeling til Dem, men ved tildeling af et identifikationsnummer til cookien ("Cookie-ID"). Der foretages ingen sammenføring af cookie-ID'en med Deres navn, Deres IP-adresse eller med lignende data, som ville kunne forbinde cookien med Dem.

3.4 Denne webside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på Deres computer, og som gør det muligt at analysere Deres brug af websiden. Informationerne, som genereres med cookien, om Deres brug af denne webside, overføres som regel af Google til en server i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på denne webside afkortes Deres IP-adresse dog af Google inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller i andre medlemslande med det Europæiske Økonomiske områdes overenskomst. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og gemmes der. Efter bemyndigelse fra ejeren af denne webside bruger Google disse informationer til at analysere brugen af websiden, sammensætte rapporter om websideaktiviteter og til at levere flere tjenesteydelser, som hører til websidebrugen og internetbrugen, til websidens ejer. IP-adressen, som er sendt fra Deres browser som led i Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Googles. De kan forhindre lagring af cookies ved indstilling af Deres browser-software, men vi gør dog opmærksom på, at De i dette tilfælde ikke kan bruge alle denne websides funktioner i fuldt omfang. Derudover kan De forhindre Googles registrering af dataene (inkl. Deres IP-adresse), som er indsamlet af cookien i forbindelse med Deres brug af websiden, samt forarbejdning af disse data udført af Google ved at downloade og installere en browser-plugin under det følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

De kan forhindre registreringen udført af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der sættes en Opt-Out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af Deres data ved besøg på denne webside: Deaktivér Google Analytics.

Nærmere informationer om brugsbetingelserne og databeskyttelse kan findes under http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics er udvidet på denne webside med koden „gat._anonymizeIp();“ for at garantere anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-Masking).“

Vi anvender Google Analytics inklusive funktionerne fra Universal Analytics. Universal Analytics giver os mulighed for at analysere aktiviteterne på vores sider på flere apparater (f.eks. ved adgang med laptop og senere via en tablet). Det er muligt med pseudonym tildeling af bruger-ID til brugeren. Denne tildeling foretages, hvis De registrerer Dem til en kundekonto eller tilmelder Dem til Deres kundekonto. Der sendes dog ikke personrelaterede data til Google. Selv om der med Universal Analytics er kommet nye funktioner for Google Analytics, betyder det ikke, at der er forbundet en forringelse af aktiviteterne til databeskyttelse som IP-Masking eller Browser-Add-on hermed.

3.5 Før der sættes Browser-cookies informerer vi dig om anvendelsen af dem på vores websides startside ved visning af teksten:

"Info om anvendelse af cookies: Cookies hjælper os med at stille vores serviceydelser til rådighed. Ved brug af vores internetside erklærer jeg mig indforstået med, at vi bruger cookies. Nærmere informationer om anvendelse af cookies kan findes på siden databeskyttelseserklæring."

Hvis du vil bruges vores webside, accepterer du brug og lagring af cookies på dit slutapparat. Du kan også indstille din browser, så lagring af cookies ikke accepteres. Bemærk, at du i dette tilfælde kun kan bruge vores webside begrænset eller slet ikke. Hvis du kun accepterer vores egne cookies, men ikke vores serviceudbyderes og partneres cookies, kan du vælge indstillingen "Bloker cookies fra andre udbydere" i din browser.

 

 

4. Forsendelse af nyhedsbrev

(1) Med nyhedsbrevet informerer vi Dem om vores tilbud af ydelser.

(2) Hvis De vil modtage nyhedsbrevet, skal vi bruge en e-mail fra Dem og informationer, som giver os mulighed for at kontrollere, at De er indehaveren af den angivne e-mail-adresse, eller at dennes indehaver er indforstået med modtagelse af nyhedsbrevet. Andre data indsamles ikke. Disse data anvendes kun til forsendelse af nyhedsbrevet og sendes ikke videre til tredjepart.

(3) Ved tilmelding til nyhedsbrevet indvilger De i, at vi gemmer Deres IP-adresse og datoen for tilmeldingen. Denne lagring fungerer alene som dokumentation i tilfældet af, at tredjepart misbruger en e-mail-adresse og tilmelder den til modtagelse af nyhedsbrevet uden den berettigedes viden.

(4) Deres samtykke til lagring af dataene, e-mail-adressen samt brug til forsendelse af nyhedsbrevet kan annulleres når som helst. Annulleringen kan foretages via et link i selve nyhedsbrevene eller ved meddelelse til følgende e-mail-adresse digital@obo.de.

 

5. Kontaktformular

(1) Ved brug af kontaktformularen indvilger De i, at de angivne informationer heri om kontakt og tildeling til eventuelle efterfølgende spørgsmål gemmes permanent.

(2) De kan når som helt annullere det tildelte samtykke med virkning i fremtiden ved at sende en e-mail til digital@obo.de.

 

6. Datasikkerhed

Alle informationer, som De giver til os, gemmes på servere inden for den Europæiske Union. Desværre er overførslen af informationer via internettet ikke helt sikker, og derfor kan vi ikke garantere sikkerheden for data, som er sendt via internettet til vores webside. Vi sikrer vores webside og øvrige systemer med tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller udbredelse af Deres data udført af uberettigede personer. Deres data overføres krypteret hos os. Vi anvender kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security).

 

7. Videregivelse af Deres personrelaterede data

(1) Vi giver ikke Deres personrelaterede data videre til tredjepart, medmindre De har indvilget i videresendelsen af dataene, eller vi er berettigede eller forpligtede hertil på grund af bestemmelser i loven og/eller krav fra myndighederne eller i loven. Det kan især dreje sig om udlevering af informationer i forbindelse med straffesager til sikring mod farer eller til håndhævelse af intellektuelle rettigheder.

(2) Til forsendelse af rekvireret informationsmateriale kan det forekomme, at vi giver Deres data videre til en ordredata-administrationsperson. Disse ordredata-administrationspersoner udvælger vi omhyggeligt og forpligter dem med kontrakt til at overholde de krævede tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til § 9 BDSG.

 

8. Databeskyttelse og tredjeparts websider samt sociale medier

(1) Websiden kan indeholde hyperlinks til og fra tredjeparts websider. Hvis De følger et hyperlink til en af disse websider, bedes De bemærke, at vi ikke har ansvaret for eller giver garanti for andres indhold og heller ikke kan påtage os ansvaret for databeskyttelsen. Indhent informationer om de gældende databeskyttelsesbetingelser, før De sender personrelaterede data til disse websider.

(2) Vores webside indeholder links og ingen plugins til de følgende sociale netværker: Facebook, Twitter, Youtube, Xing og Linkedln, Google Plus. Ved brug af disse sociale netværker skal deres bestemmelser for databeskyttelse overholdes.

 

9. Ændring af disse databeskyttelsesbestemmelser

Vi forbeholder os ret til at ændre disse databeskyttelsesbestemmelser når som helst med virkning i fremtiden. Den aktuelle version kan findes på websiden. Se regelmæssigt efter på websiden, og indhent informationer om de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

 

10. Deres rettigheder og kontakt

De kan når som helst og gratis få vist Deres personrelaterede data og evt. rette dem og/eller slette dem og/eller kræve spærring af dem. Til dette formål og/eller for at få nærmere informationer herom bedes De henvende Dem til os eller via digital@obo.de. Hvis De har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende indsamling, forarbejdning og brug af Deres personrelaterede data hos os, bedes De ligeledes henvende Dem til den angivne e-mail-adresse. Endvidere kan De kontakte os på følgende kontaktdata:

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238